เปิดรับสมัครแล้ว!!!ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษช่วงมีนาคม - พฤษภาคม 2567 นี้ที่เขาใหญ่ 
 • Camp Details
 • Camp A Schedule 2024
 • Camp B Schedule 2024
 • Description Camp AB 2024
 • English & Leadership Camp Discover Your Potential
 • ใบสมัคร English Camp at Khao Yai 2024
 • General Info Camp AB 2024
 • เปิดรับสมัครแล้ว!!!ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษช่วงมีนาคม - พฤษภาคม 2567 นี้ที่เขาใหญ่ 
 • Camp Details
 • Camp A Schedule 2024
 • Camp B Schedule 2024
 • Description Camp AB 2024
 • English & Leadership Camp Discover Your Potential
 • ใบสมัคร English Camp at Khao Yai 2024
 • General Info Camp AB 2024
 • เปิดรับสมัครแล้ว!!!ค่ายปิดเทอมภาษาอังกฤษช่วงมีนาคม - พฤษภาคม 2567 นี้ที่เขาใหญ่ : Camp Details

  ผู้ปกครองสามารถกรอกใบสมัครเข้ามาก่อนได้นะครับ https://bit.ly/3RA19iW

   

  Description Camp AB 2024 https://bit.ly/41kXPex

  Camp A Schedule 2024 https://bit.ly/41fqNg5
  Camp B Schedule 2024 https://bit.ly/3NL5r4P
  Topic Camp AB 2024 https://bit.ly/3v1NuIl
   
  ค่าใช้จ่าย 42,500 บาท / คน Camp A: 17 มีนาคม - 6 เมษายน 2567 ( 21 วัน )

   

  ค่าใช้จ่าย 38,500 บาท / คน Camp B: 16 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 ( 19 วัน )
  © 2022 St.Stephen's International School. All Right Reserved.