สิ่งอำนวยความสะดวกกรุงเทพ
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์กรุงเทพตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต ประกอบด้วยอาคารเรียน 3 อาคาร สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ได้แก่ :
  • ห้องทดลองวิทยาศาสต์และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ห้องศิลปะ
  • ห้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
  • สระว่ายน้ำ
  • โรงยิมติดเครื่องปรับอากาศและสนามฟุตบอล
  • โรงอาหารขนาดใหญ่
  • ห้องสมุด
  • ห้องพยาบาล
  • ห้องดนตรีและห้องซ้อมการแสดง
  • หอประชุม

© 2022 St.Stephen's International School. All Right Reserved.