Welcome
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์ จัดโปรแกรมแคมป์ และทัศนศึกษาแบบเต็มรูปแบบในทุก ๆ ปี และเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้ามาเพิ่มเติมความรู้ เรียนรู้การดำเนินชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่ และค้นพบประสบการณ์ใหม่ ๆ ในแคมป์ที่หลากหลายจากโรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์
Latest News/Events
01
Dec
เปิดทดลองเรียนฟรี ทดสอบภาษาอังกฤษฟรี
© 2022 St.Stephen's International School. All Right Reserved.